Prosimo, pozorno preberite pogoje in izpolnite prijavnico na spodnjem delu strani. Obrazec za prijavo mora izpolniti eden od staršev oziroma zakoniti skrbnik otroka. Za pravilnost vpisanih podatkov so odgovorni starši oz. zakoniti skrbniki otroka. V roku 24 ur po prijavi boste na vaš e-naslov prejeli potrdilo o prijavi skupaj z navodili za plačilo. Cena posameznika znaša 360€ (družinski paket - v primeru prijave dveh ali več otrok iz iste družine, znaša cena za posameznika 340€). Plačilo je možno v več obrokih. Rok celotnega plačila je do 05.07.2019. Prijava je dokončna ob plačilu prvega obroka v višini 50€. V letošnjem letu otrok prejme kar 2 košarkarska dresa (hlačke in majica)!

POSEBNA PONUDBA*: tudi v letošnjem letu ponujamo raznovrstne doplačljive individualne treninge. Cena posameznega dodatnega individualnega treninga znaša 10,00 EUR. Skupno število vseh dodatnih treningov za posameznega otroka je lahko maksimalno 5. Na voljo bodo individualni treningi tehnike meta, ball handling-a (obvladovanje žoge), tehnike teka, tehnika za beke in tehnika za visoke igralce - otrok bo razvrščen na ustrezne treninge po mnenju trenerjev, kaj je za posameznika najbolj primerno.  

Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki 041-515-061 ali e-naslovu bn.camp7@gmail.com.

 

Pogoji

S prijavo na kamp potrjujete, da se strinjate s pogoji, navedenimi spodaj:

 1. Že 13. mednarodni Košarkarski kamp Boki Nachbar poteka v Kopru med 14.07.2019 in 20.07.2019 ter v drudii izmeni med 21.07.2019 in 27.07.2019 za vse otroke in mladostnike od 7 do 18 let (rojeni od leta 2000 do leta 2012).

 2. Udeleženec/ka kampa mora imeti urejeno zdravstveno zavarovanje ter s seboj prinesti veljavno zdravstveno izkaznico in osebni dokument.

 3. Udeleženec/ka nima bolezni, ki bi ogrožala njegovo/njeno življenje, oz. bolezni, katere stanje bi se zaradi športne aktivnosti lahko poslabšalo.

 4. O morebitnih posebnostih, ki jih je deležen udeleženec/ka (alergije, dietna prehrana, kronične bolezni ...) se predčasno obvesti osebje kampa. V tem primeru morajo organizatorja seznaniti z načinom uporabe morebitnih zdravil oziroma zdravstvenih pripomočkov ter izrecno zagotoviti, da so udeleženci povsem samostojni pri doziranju, uživanju oziroma uporabi zdravil ali zdravstvenih pripomočkov.

 5. Udeleženec/ka se lahko udeleži tudi ostalih aktivnosti v okviru kampa (plavanje, izleti,..).

 6. V kolikor je udeleženec/ka neplavalec/ka, se o tem predčasno obvesti osebje kampa.

 7. Za vse vrednostne predmete, ki jih bo udeleženec/ka prinesel s seboj, odgovarja sam/a.

 8. Organizator Košarkarskega kampa Boki Nachbar ne nosi odgovornosti za poškodbe ali zdravstvene težave udeleženca/ke v času trajanja kampa.

 9. Organizator Košarkarskega kampa Boki Nachbar se obveže poskrbeti za nujno medicinsko pomoč v primeru bolezni ali poškodbe. V primeru nujne medicinske pomoči starši oz. skrbniki dovoljujejo prevoz otroka z vozilom organizatorja.

 10. Organizator Košarkarskega kampa Boki Nachbar lahko javno objavi fotografije in video posnetke udeleženca/ke ter jih uporabi za promocijo.

 11. Morebitno odjavo je potrebno sporočiti vsaj 7 dni pred pričetkom košarkarskega kampa – pisno na e-naslov bn.camp7@gmail.com. V primeru odpovedi si organizator pridržuje pravico zaračunati vse nastale in s tem povezane stroške. V primeru prepozne odpovedi (kasneje kot 7 dni pred začetkom košarkarskega kampa) je organizator upravičen do polnega plačila prijavnine, pri čemer udeleženec prejme pripadajočo opremo po pošti. V primeru dokazljivih izrednih razlogov se stroške odpovedi lahko oprosti (udeleženec oz. starš mora odpovedi predložiti ustrezna dokazila, sicer se odpoved šteje za neutemeljeno).

 12. V primeru, da bi udeleženec kadarkoli prekinil svojo nastanitev na košarkarskem kampu, je organizator upravičen do polnega plačila.

 13. Cena udeležbe na košarkarskem kampu vključuje vse, kar je našteto v programu in objavljeno na spletni strani kampa. Nekatere storitve, ki pa so neobvezne, so doplačljive.

 14. Od vseh udeležencev se pričakuje, da spoštujejo ostale ter da sledijo navodilom in nasvetom osebja kampa. V kolikor se udeleženec/ka ne drži pravil kampa in se neprimerno obnaša, ima organizator pravico, da predčasno prekine njegovo/njeno udejstvovanje na kampu. V tem primeru je organizator upravičen do polnega plačila.

 15. Starši oziroma zakoniti skrbniki udeleženca/ko pripeljejo na lokacijo košarkarskega kampa in ob zaključku pridejo ponj/o na isto lokacijo. Skupni prevoz ni organiziran.

 16. Organizator sprejema prijave do zapolnitve prostih mest preko te elektronske prijavnice. Če so prosta mesta na košarkarskem taboru zapolnjena, lahko starši prijavijo otroka na čakalno listo z elektronskim sporočilom na e-naslov bn.camp7@gmail.com. V primeru odpovedi katerega od udeležencev, se udeležence na čakalni listi obvesti o prostem mestu. Ko starši potrdijo udeležbo, se prijavo obravnava kot redno prijavo.

 17. S prijavo otrok in starši sprejemajo pravila in hišni red kampa, ki so podana v pisni obliki ali ustno s strani osebja kampa. Organizator si pridržuje pravico do spremembe hišnega reda.

V primeru prijave več udeležencev, je za vsakega potrebno izpolniti prijavnico posebej.

Prijavnica

(Izberi ustrezno izmeno kampa. V primeru izbire obeh izmen, bo na voljo varstvo otroka, bivanje in prehrana v času od zaključka prve izmene in pričetka druge izmene.)
Prijava na doplačljive individualne treninge (po želji, ni obvezno): *
Na voljo bodo individualni treningi tehnike meta, ball handling-a (obvladovanje žoge), tehnike teka, tehnika za beke in tehnika za visoke igralce - otrok bo razvrščen na ustrezne treninge po mnenju trenerjev, kaj je za posameznika najbolj primerno. Cena posameznega dodatnega individualnega treninga znaša 10,00 EUR. Skupno število vseh dodatnih treningov za posameznega otroka je lahko maksimalno 5.