Prosimo, pozorno preberite pogoje in izpolnite prijavnico na spodnjem delu strani. Obrazec za prijavo mora izpolniti eden od staršev oziroma zakoniti skrbnik otroka. Za pravilnost vpisanih podatkov so odgovorni starši oz. zakoniti skrbniki otroka. V roku 24 ur po prijavi boste na vaš e-naslov prejeli potrdilo o prijavi skupaj z navodili za plačilo. Cena posameznika znaša 350€ (družinski paket - v primeru prijave dveh ali več otrok iz iste družine, znaša cena za posameznika 330€). Plačilo je možno v več obrokih. Rok celotnega plačila je do 06.07.2017.

POSEBNA PONUDBA*: v letošnjem letu ponujamo raznovrstne doplačljive individualne treninge, ki bodo potekali v jutranjih urah. Cena posameznega dodatnega individualnega treninga znaša 10,00 EUR. Skupno število dodatnih treningov je lahko maksimalno 5. *Posebna ponudba individualnih treningov je zaradi velikega interesa že zaključena, saj so že zasedena vsa razpoložljiva mesta. Hvala za razumevanje.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki 041-515-061 ali e-naslovu bn.camp7@gmail.com.

 

Pogoji

S prijavo na kamp potrjujete, da se strinjate s pogoji, navedenimi spodaj:

 1. Že 11. mednarodni Košarkarski kamp Boki Nachbar poteka v Kopru med 16. 07. 2017 in 22. 07. 2017 za vse otroke in mladostnike od 7 do 18 let (rojeni od leta 1998 do leta 2010).
 2. Udeleženec/ka kampa mora imeti urejeno zdravstveno zavarovanje in s seboj prinesti veljavno zdravstveno izkaznico.
 3. Udeleženec/ka nima bolezni, ki bi ogrožala njegovo/njeno življenje, oz. bolezni, katere stanje bi se zaradi športne aktivnosti lahko poslabšalo.
 4. O morebitnih posebnostih, ki jih je deležen udeleženec/ka (alergije, dietna prehrana, kronične bolezni ...) se predčasno obvesti osebje kampa. V tem primeru morajo organizatorja seznaniti z načinom uporabe morebitnih zdravil oziroma zdravstvenih pripomočkov ter izrecno zagotoviti, da so udeleženci povsem samostojni pri doziranju, uživanju oziroma uporabi zdravil ali zdravstvenih pripomočkov.
 5. Udeleženec/ka se lahko udeleži tudi ostalih aktivnosti v okviru kampa (plavanje, izleti,..).
 6. V kolikor je udeleženec/ka neplavalec/ka, se o tem predčasno obvesti osebje kampa.
 7. Za vse vrednostne predmete, ki jih bo udeleženec/ka prinesel s seboj, odgovarja sam/a.
 8. Košarkarski kamp Boki Nachbar ne nosi odgovornosti za poškodbe ali zdravstvene težave udeleženca/ke v času trajanja kampa.
 9. Košarkarski kamp Boki Nachbar se obveže poskrbeti nujno medicinsko pomoč v primeru bolezni ali poškodbe. V primeru nujne medicinske pomoči starši oz. skrbniki dovoljujejo prevoz z vozilom organizatorja.
 10. Košarkarski kamp Boki Nachbar lahko javno objavi fotografije in video posnetke udeleženca/ke ter jih uporabi za promocijo.
 11. Morebitno odjavo je potrebno sporočiti vsaj 7 dni pred pričetkom košarkarskega kampa – pisno na e-naslov bn.camp7@gmail.com. V primeru odpovedi si organizator pridržuje pravico zaračunati vse nastale in s tem povezane stroške. V primeru prepozne odpovedi (kasneje kot 7 dni pred začetkom košarkarskega kampa) je organizator upravičen do polnega plačila prijavnine, pri čemer udeleženec prejme pripadajočo opremo po pošti. V primeru dokazljivih izrednih razlogov se stroške odpovedi lahko oprosti (udeleženec oz. starš mora odpovedi predložiti ustrezna dokazila, sicer se odpoved šteje za neutemeljeno).
 12. V primeru, da bi udeleženec kadarkoli prekinil svojo nastanitev na košarkarskem kampu, je organizator upravičen do polnega plačila.
 13. Cena udeležbe na košarkarskem kampu vključuje vse, kar je našteto v programu in objavljeno na spletni strani kampa. Nekatere storitve, ki pa so neobvezne, so doplačljive.
 14. Od vseh udeležencev se pričakuje, da spoštujejo ostale in da sledijo navodilom in nasvetom osebja kampa. V kolikor se udeleženec/ka ne drži pravil kampa in se neprimerno obnaša, imamo pravico, da predčasno prekinemo njegovo/njeno udejstvovanje na kampu. V tem primeru se plačilo ne vrne.
 15. Starši oziroma zakoniti skrbniki udeleženca/ko pripeljejo na lokacijo košarkarskega kampa in ob zaključku pridejo ponj/o na isto lokacijo. Skupni prevoz ni organiziran.
 16. Organizator sprejema prijave do zapolnitve prostih mest preko te elektronske prijave. Če so prosta mesta na košarkarskem taboru zapolnjena, lahko starši prijavijo otroka na čakalno listo z elektronskim sporočilom na e-naslov bn.camp7@gmail.com. V primeru odpovedi kakšnega od udeležencev, se udeležence na čakalni listi obvesti o prostem mestu. Ko starši potrdijo udeležbo, se prijavo obravnava kot redno prijavo.
 17. S prijavo otrok in starši sprejemajo pravila in hišni red kampa, ki so podana v pisni obliki ali ustno s strani osebja kampa. Organizator si pridržuje pravico do spremembe hišnega reda.

Prijavnica